Doplňovačka

Hoštáková 2010

Doplň do slov správne písmená.
Maa má ??? a ??? .
Mme ??? ?
Má Ea ??? ?
e ??? .
ma má ??? .
Mma má ??? a ??? .