Mgr. Libuša Hoštáková 2010

V ktorej vete je slovo na obrázku?

Pozorne prečítaj úlohu a vyznač správne odpovede.