Mgr. Libuša Hoštáková 2010

Vety Zz

Dopíš správne slovo.

Zima

Julo má nové sane.
Vozí malú Zuzu a Evu.
Sú veselí.
Mila máva Zuze.
Eva volá:"Je mi zima!"
Sú samé záveje.


Julo má sane.
Vozí Zuzu a Evu.
.
Mila Zuze.
Eva volá:"Je mi !"
Sú samé .